Open the kimono

Open the Kimono
30 x 30 inches

2007

<back to Fleisher: Challenge 1 Images